Den nordiske modellen

DEN NORDISKE MODELLEN // PERCEPTIONS OF DEMOCRACY

Vegg installasjon med tegninger på papir og rett på vegg. En undersøkelse av den nordiske modellen. // A wall installation with drawings on paper and on the wall. Exploring facts and perceptions of the nordic model.

Wergelandshaugen, Eidsvoll 2018

«Den nordiske modellen» er en vegginstallasjon med tegninger som utforsker fakta og forestillinger relatert til den nordiske samfunnsmodellen og demokratiet som styringsform. Vegginstallasjonen består av både struktert, kritisk-undersøkende fakta og kartleggingstegninger, samt friere, mer lekfulle assosiasjoner og følende, intuitive tegninger som fortsetter ut på selve veggen.