Den nordiske modellen

PERCEPTIONS OF DEMOCRACY

Vegg installasjon med tegninger på papir og rett på vegg. En undersøkelse av den nordiske modellen.

2018