Koblinger

Koblinger // Response

En Installasjon i rommet, med enkeltverk i flere teknikker; tegning, maleri, keramikk der verken samles til en helhetlig installasjon og presenteres i bokser laget av finerplater.

Kunstnergruppen F36 har i dette prosjektet arbeidet med å skape visuelle samtaler som bygger på temaer relatert til bærekraft.

2019

Gruppen valgte ut et mange verk i felleskap, et verk som åpnet opp for en visuell samtale. Kunstnerne i gruppen  svarte deretter på det valgte verket med et eget arbeid som igjen kunne bli utgangspunkt for respons fra andre. Slik oppstod en tråd av verk som koblet seg på hverandre, inspirert  av f. eks. farge, form, tema eller medium.  Samtalen ble til en gulvinstallasjon som består av 19 verk i dialog med hverandre. 

Arbeidet ble vist på Henie Onstad Kunstsenter 2019.

With Artistgroup F36 – Pippip Ferner, Stina Gellein, Riri Klingenberg Green, Ana Maria Lopez, Maina Movig, Jutta Nestegard, Kirsten Selmer

Teknikk: blandet (maleri, tegning, keramikk, foto, readymades, tekst ) montert i bokser av furu finer. Foto: Emily Read