Sleeps a song

Det sover en sang i alle ting // Sleeps a song in things abounding

With Artistgroup F36 2022 – Pippip Ferner, Riri Klingenberg Green, Ana Maria Lopez, Jutta Nestegard, Kirsten Selmer, Stina Gellein

Sleeps a song in things abounding

That keep dreaming to be heard

Earth’s tunes will start resounding

If you find the magic word

Kunstnergruppen F36 består av 7 kunstnere fra 4 ulike nasjoner i et aldersspenn på ca 30 år. De har sine egne kunstneriske praksiser og et felles atelier på Dikemark i Asker. De har arbeidet sammen i 10 år. F36 har hatt flere separat- og gruppeutstillinger i Norge og utlandet, blant annet på Henie Onstad, Drammen Museum, Naturhistorisk museum i Oslo og under Vild Konst, en internasjonal landart-utstilling i Gøteborg.

Prosjektet er inspirert av diktet Det sover en sang i alle ting, skrevet av J F von Eichendorff (1835). Hans diktning er et høydepunkt i den romantiske lyrikken.

I utstillingen berører F36 temaer man forbinder med romantikken, som betoner menneskets individualitet, innover-retting og refleksjon når det gjelder den enkeltes eksistens. Store rom av følelser blir brakt til bevissthet gjennom det aktive møtet med noe ukjent og hemmelig, som fører til en ekte og sann opplevelse.

Utstillingen består av installasjoner, laget av funne gjenstander, grener og røtter, samt egenproduserte keramiske elementer og tegninger som gjennom ulike sammenstillinger finner sin form og plassering. En leken, poetisk helhet, som spiller på humor for å synliggjøre en verden ute av balanse.