Alkonblåvinge

Alkonblåvinge // The Alcon blue

A Ceramic installation at Gothenburg botanical garden, 2016

With Artistgroup F36 – Pippip Ferner, Stina Gellein, Riri Klingenberg Green, Ana Maria Lopez, Maina Movig, Jutta Nestegard, Kirsten Selmer

Alkonblåvinge – en keramisk installasjon med en sverm med blå vinglignende objekter, montert høyt oppe blant trærne.

Alkonblåvingen er en truet sommerfugl, som er helt avhengig av planten Klokkgenitiana (en blåklokke) og spesielle rødmaur for å overleve. Alkonblåvingen finnes idag kun i sørvestre Sverige; i Västra Götaland, Halland og Skåne. Blåvingehunnen legger sine egg på Klockgentianens knopp i juli måned. Egget blir til en larve som spiser fra blomsten til den slipper og faller ned på marken. Rødmauren plukker opp larven fra marken og bærer den til sitt bo.  Der lever larven av maurenes bytten og maurlarver.  Alkonblåvingelarven vokser og forpuppes i maurenes reir. Når larven er en ferdigutviklet sommerfugl, klattrer den opp på en vekst, brer ut sine vinger så de får tørka og flyr ivei. Alkonblåvingen og Klokkgenitianan står på den svenske rødlisten over truete  arter og har egne tiltaksprogram som skal forhindre at de blir utryddet.

KUNSTNERGRUPPEN F36

Ved å utvikle kunstprosjekter skal F36 invitere til ettertanke og til å stille spørsmål om samfunnet vi lever i og menneskets rolle i denne sammenheng.

Kunstnergruppen F36 består av Kirsten Selmer, Riri Green, Jutta Nestegaard, Pippip Ferner, Ana Maria Lopez, Maina Movig och Stina Gellein.

Gruppen ble etablert i 2011 og har sitt utspring fra Norge, Sverige, Colombia och Tyskland og arbeider med felles prosjekt under namnet F36, ved siden av egen kunstervirksomhet. De syv kunstnere har akademisk utdannelse på Bachelor- og Master nivå innen flere felt. De har ulike kompetanser innen kunstfeltet og bred erfaring fra yrkesliv. De er med i NBK, Boa, Tegnerforbundet, NK, Bkib, Abk og KRO (Sverige)

Følg Kunstnergruppen F36 / Artist group F36 på Facebook.