Noli me tangre

Noli me Tangere
// Touch me not

En utstilling med tegninger og keramiske frølignende objekter

With Artistgroup F36 – Pippip Ferner, Stina Gellein, Riri Klingenberg Green, Ana Maria Lopez, Maina Movig, Jutta Nestegard, Kirsten Selmer

Prosjektet handler om avhengighetsforholdet mellom menneske – natur – samfunn og kretser rundt frø, kapsler med liv. Utstillingen består av tegninger samt små og større frølignende keramiske objekter.

Frøet er urformen for alt liv og grunnen for jordens mangfold. Frøet er også basen for mange næringskjeder, der en art er avhengig av en annen for å overleve i det komplekse nettverk av relasjoner, som finnes i vårt økosystem. Utstillingen viser frø inspirert av blant annet drageblomst, hundetunge og dvergtistel. Hva kan detta si oss om livet? Samfunnets, næringslivets, naturens og mennesket behov kjemper ofte mot hverandre og er ikke lett å forene med globale målsetninger om et bærekraftig samfunn.

Tittelen er inspirert av blomsten med det latinske navnet Noli me tangere som betyr ”Rør meg ikke”. Etter avblomstring fylles den til bredden med frø. Først ved berøring sprengs frøkapselen og frøene sprids med vinden.

Prosjektet er vist på Gøteborgs botaniska trädgård 2016 och Lørenskog Kunstforening 2017.

KUNSTNERGRUPPEN F36
Kunstnergruppen F36 består av Kirsten Selmer, Riri Green, Jutta Nestegaard, Pippip Ferner, Ana Maria Lopez, Maina Movig og Stina Gellein.

Gruppen har sitt utspring fra Norge, Sverige, Colombia och Tyskland og arbeider med felles prosjekt under namnet F36, ved siden av egen kunstnervirksamhet.